Sommarjobb på Sunne kommun

Som sommarjobbare vikarierar du för ordinarie personal. Det är ett bra sätt att få arbetserfarenhet, både för dig som är ny i arbetslivet eller som vill testa ett annat yrke. Du knyter viktiga kontakter, som kan resultera i en längre anställning. Under sommaren finns möjlighet till månadsanställning.

Bonus för sommarvikarier 2024

Sunne kommun erbjuder våra sommarvikarier inom äldreomsorgen, funktionsstöd och hälso- och sjukvården en bonus, där du i slutet av ditt vikariat kan få extra betalt. Bonusen utgår från ett medelvärde, baserat på dina arbetade timmar under sommarvikariatet.

Så här räknas bonusen ut

Som vikarie kan du jobba olika många timmar olika veckor, därför läggs alla dina arbetade timmar ihop i slutet av ditt vikariat. Därefter delas dina totalt arbetade timmar med antalet veckor du jobbat, för att på så vis få ett medelvärde. Det är medelvärdet du får i bonus.

Exempel: Du jobbar totalt 280 timmar under 8 veckor. Medelvärdet för en vecka är då 35 timmar, och din bonus blir alltså 35 timmar extra betalt.

Ytterområdesbonus i hemtjänsten

Du som är sommarvikarie inom hemtjänsten kan även få ytterområdesbonus på 200 kronor i veckan. Bonusen gäller för dig som arbetar i ytterområdena Gräsmark, Lysvik och Västra Ämtervik.

Villkor och utbetalning

För att få bonusen måste du:

  • Arbetat minst 75 % under en 8 veckorsperiod
  • Ha en frisknärvaro på minst 90 % under samma period.

Utbetalning och skatt

Du som uppfyller villkoren för bonusen får den utbetald i september. Skatten på bonusen utgår från din sammanlagda lön.

Se vår film om att jobba inom hemtjänsten och omsorgen: