Våld i nära relationer kan vara en förälder eller ett syskon som utsätter en annan familjemedlem. Det kan också vara andra släktingar, eller någon du är ihop med. Ingen ska behöva uppleva våld. Här berättar vi om den hjälp du har rätt att få.

Vid akut fara, ring alltid 112!

Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan handla om att någon:

  • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt
  • Tvingar dig till något sexuellt
  • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig göra saker du inte vill
  • Hotar att skicka iväg dig eller kasta ut dig hemifrån, eller låser in dig hemma
  • Tvingar dig att följa vissa regler för att skydda familjens rykte
  • Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig
  • Använder våld mot någon annan i familjen

Du har rätt till skydd och stöd

Blommande fruktträdDet är vanligt att bli orolig och ledsen när man är utsatt för våld. Det är viktigt att prata om det med någon som lyssnar och vill hjälpa. När någon under 18 är utsatt är det alltid de vuxnas ansvar.

Hos Individ och familjeomsorgen kan du få hjälp med stöd, skydd och praktiska saker. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Du kan vara anonym och behöver inte berätta vad du heter eller var du bor.
Se kontaktinformation

Du kan få hjälp med:

  • Stödsamtal
  • Skydd och tillfälligt boende
  • Stödsamtal med din familj för att få hjälp att hantera konflikter

Kontakt

Lina Arvidsson
Socialsekreterare, barn och familj
E-post: lina.a.arvidsson@sunne.se
Tel: 0565-162 67, 070-267 65 22
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29.Socialkontoret, 686 80 Sunne

Stäng sidan snabbt 

112 - SOS

SOS Alarm, Ring 112 i en nödsituation
SOS Alarm, 112 är nödnumret du ska ringa vid akuta nödlägen för att få hjälp.  

Stöd till barn och unga

Till telefonlista för barn och unga som behöver stöd och hjälp  
Vid behov av akut hjälp för dig eller någon anhörig/närstående finns här viktiga telefonnummer