Våld i nära relationer kan drabba vem som helst. Det kan vara en partner, släktingar, barn eller syskon som utsätter en annan familjemedlem psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt. Här berättar vi om den hjälp du har rätt att få.

Våld kan handla om att någon: 

Ring 112 i en nödsituation

  • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt
  • Tvingar dig till något sexuellt
  • Tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil
  • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig göra saker du inte vill
  • Tar kontrollen över din ekonomi
  • Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig

Stäng sidan snabbt

Du har rätt till skydd och stöd

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Du som är utsatt ska få information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Det har du rätt till. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Krismottagningen finns för både kvinnor och män som behöver hjälp med svårigheter och problem i nära relationer. 
Hit kan du också vända dig om du är utsatt för våld eller har problem med din aggressivitet. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Du kan vara anonym om du vill. Se rubriken Kontakt

Du kan få hjälp med:

  • Stödsamtal
  • Skydd och tillfälligt boende
  • Ekonomisk hjälp
  • Stöd i kontakt med andra myndigheter, exempelvis polisen

Nationellt stöd

Det finns flera nationella organisationer som erbjuder samtalsstöd och hjälp en svår situation. Hit kan du också ringa och berätta om vad du varit med om och få hjälp och råd för hur du ska gå vidare.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Nationell stödtelefon för dig som upplevt hot eller våld. Du kan ringa även om du inte pratar svenska. Samtalen kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Du kan vara anonym.  www.kvinnofridslinjen.se

BRIS 116 110
Stödtelefon för dig som är ung. Det går även att chatta eller mejla. Du kan vara anonym. www.bris.se

RFSL:s brottsofferjour 020-34 13 16
Stödtelefon för dig som är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer och utsatt för brott eller våld. www.rfsl.se/brottsoffer/

Terra fem 020-52 10 10
Stödtelefon för dig som är utsatt för våld. Du kan få stöd på många olika språk. Samtalen kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Du kan vara anonym. www.terrafem.org

Brottsofferjouren 0200-21 20 19
Stödtelefon för dig som utsatts för brott. Du kan ringa även om du inte pratar svenska. www.boj.se

Kontakt

Tina Fager
1:e Socialsekreterare vuxna
E-post: tina.c.fager@sunne.se
Tel: 0565-168 15, 076-105 26 67
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

112 - SOS

SOS Alarm, Ring 112 i en nödsituation
SOS Alarm, 112 är nödnumret du ska ringa vid akuta nödlägen för att få hjälp.

Stäng sidan snabbt 

Kontakta Krismottagningen

För hjälp att komma vidare ur svårigheter som berör en nära relation. Det går bra att ringa och lämna ett meddelande eller sms:a oss så ringer vi upp.
Du kan läsa mer om Krismottagningen här