Här finns uppgifter om utbudet av lägenheter reserverade för elever på Brobygrafiska YH och om hur du skickar in din ansökan. Här hittar du också till övriga hyresvärdar i Sunne som erbjuder studentbostäder.

OBS! Information om bostad för gymnasieelev hittar du här.

Lägenheter nära Brobygrafiska YH

Våra lägenheter för YH-studerande finns på följande adresser, endast ca 5 min gångväg från SG/Broby och Brobygrafiska. Följ länkarna för att läsa mer om respektive adress:

Du har naturligtvis även möjlighet att söka boende privat.
Läs mer om övriga hyresvärdar här.

När du har skickat in din ansökan

När du ansöker om studentbostad hos Sunne kommun registreras din ansökan hos Sunne Fastighets AB. Du kommer senare att bli kontaktad angående boende eller köplacering. 

Hyreskontrakt

Hyreskontraktet gäller från 16/8 eller 1/9. För mer information kontakta Sunne Fastighets AB.

Ansök om bostad under studierna

Gymnasiet  
ansök om elevbostad 

Yrkeshögskola
ansök om studerandebostad 

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Kontakt

Uthyrning tel 0565-179 63
E-posta uthyrningen

Felanmälan tel 0565-179 66
telefontid mån-fred 09.30-11.30
E-posta felanmälan

Trygghets- och fastighetsjour
kvällar, nätter, helger
tel 010-516 75 30