Inackorderingstillägg, reseersättning

Du kan ansöka om inackord­erings­tillägg om du bor och studerar på en annan ort än på hemorten. Om du studerar på en kommunal gymnasieskola ansöker du om bidrag för boende och resor hos din hemkommun.

Ansökan om inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnader för bostad och hemresor. Inackorderingstillägget kan beviljas om du på grund av besvärlig resväg måste bosätta dig på skolorten eller i dess närhet. Bidragets storlek beror på avståndet mellan föräldrahemmet och skolan. Du kan göra din ansökan när som helst under året, men bidraget betalas inte ut efter läsårets slut.

Detta ska uppfyllas för att få bidrag

 • Du är folkbokförd i Sunne kommun.
 • Du studerar på heltid vid en kommunal gymnasieskola.
 • Du kan få inackorder­ingstillägg till och med första halvåret det år du fyller 20 år.
 • Det finns inte någon nedre åldersgräns.
 • Den totala restiden fram och åter mellan hemmet och skolan är minst 2 timmar och 30 minuter per dag.
 • Du får inte samtidigt ha ansökt om resebidrag/busskort.
 • Elev som av särskilda skäl bor inackorderad på viss studieort omfattas inte av dessa regler.

Avanmälan av inackorderingstillägg

Anmälan om ändrade förutsättningar ska alltid göras om du:

 • avbryter studierna
 • minskar studieomfattning från hel- till deltid
 • flyttar hem
 • får resebidrag
 • Anmälan om ändrade förutsättningar gör du via Sunne kommuns e-tjänst

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet.