På sidan hittar du information om och blankett för inackorderingstillägg (inackorderingsstöd) till elever folkbokförda i Sunne kommun. Ny ansökan ska göras inför varje läsår.

Ansökan om inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av besvärlig resväg måste bosätta dig på skolorten eller i dess närhet och är ett bidrag till kostnaden för bostad och hemresor. Bidragets storlek beror på avståndet mellan föräldrahemmet och skolan. Du kan göra din ansökan när som helst under året, men bidraget betalas inte ut efter läsårets slut.

Du hittar mer information på Sunne kommuns e-tjänst, bland annat om inackorderingstilläggets storlek och utbetalningar. Via e-tjänsten kan du också göra avanmälan.

Följande villkor ska uppfyllas för att bidraget ska beviljas

  • Du är folkbokförd i Sunne kommun
  • Studerar på heltid vid en kommunal gymnasieskola
  • Det finns ingen undre åldersgräns men det utbetalas längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år
  • Den totala restiden fram och åter mellan hemmet och skolan är minst 2 timmar och 30 minuter per dag
  • Du får inte samtidigt ha ansökt om resebidrag/busskort 

Elev som av särskilda skäl bor inackorderad på viss studieort omfattas inte av dessa regler.

Avanmälan av inackorderingstillägg

Anmälan om ändrade förutsättningar ska alltid göras om du:

  • avbryter studierna
  • minskar studieomfattning från hel- till deltid
  • flyttar hem
  • får resebidrag

Anmälan om ändrade förutsättningar gör du via Sunnne kommuns e-tjänst

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet!

Kontakt

Annika Sandström
Kvalitetssamordnare
E-post: annika.sandstrom@sunne.se
Tel: 0565-156 49
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne, 686 80 Sunne

E-tjänst

Inackorderingstillägg, ansök 

Inackorderingstillägg, ändrade förutsättningar anmäl