Här finns viktig information om hur du öppnar respektive stänger bredbandstjänsten. Gäller boende i studentbostad.

Anslut till bredbandstjänst

TeliaSonera beskriver rutinen för anslutning till bredband/tjänster med två alternativ:

  1. Antingen används befintlig dator direkt in i fiberuttaget www.bredbandswebben.se
    Du ska då knappa in personnummer, namn, adress och lägenhetsnummer.
    Lägenhetsnummer hittar du på avtalet. De fyra sista siffrorna i produktnumret som står på höger sida. 
    exempel: Produktnr 084-03-002-1121 
    eller
  2. Ring kundtjänst 020-755 766 och beställ anslutning

Avaktivera bredbandet när du flyttar

När hyresgäst/student flyttar så MÅSTE bredbandet avaktiveras hos kundtjänst 020-755 766 så nästa hyresgäst kan beställa. Ingen uppsägningstid hos Telia.
exempel: Säger du upp lägenheten till 15/6 så säger du upp bredbandet till den 15/6.

Uppgradera bredband

Hyresgäst/student kan uppgradera bredbandet till 250 Mb/s eller 1 Gb/s.
Om intresse finns av högre hastighet, kan även TV´n uppgraderas till de paket som finns enligt: www.telia.se/privat/tv/

Uppgraderingskostnad fakturerar Telia hyresgäst/student.

Det går även att beställa individuell bredbandstelefoni.

Avaktivera uppgradering när du flyttar

När hyresgäst/student flyttar så MÅSTE individuella, uppgraderade tjänster avaktiveras hos kundtjänst 020-755 766.