På den här sidan hittar du information om gällande turlistor för skolskjutsar, läsåret 2021/22. För barn och ungdomar som åker med linjetrafik finns tidtabeller på Värmlandstrafiks webbplats.

Busskorten delas ut vid respektive skola.

Regler för skolskjuts hittar du på den här sidan.

Skolskjutsar läsåret 2021/22

Tidtabeller för respektive skola finner du här nedan. 

Har du frågor eller saknar någon tur är du välkommen att kontakta Elisabeth Röhr, se kontaktinformation. 

Kontakt

Elisabeth Röhr
E-post: elisabeth.rohr@sunne.se
Tel: 0565-160 71
Besök: Skäggebergsvägen 13
Adress: 40 Skäggebergsvägen 13, 686 80 Sunne

Har du några frågor är du välkommen att kontakta skolskjutssamordnare, Elisabeth Röhr.

Öppna tidtabellen i Acrobat Reader, version 7 eller senare

Är din Acrobat reader äldre än version 7 (lanserades i december 2004), så bör du skaffa en nyare version för att kunna läsa tidtabellerna.

Acrobat reader är kostnadsfritt och går att ladda ned från nätet.