För elever i grundskolan förskoleklass till och med åk 9  anordnar kommunen kostnadsfria skolskjutsar enligt bestämmelserna i riktlinjer för skolskjuts för Sunne kommun.

Eleven ansöker om skolskjuts inför starten i förskoleklass, åk 7 eller när behovet uppstår. Elev med växelvis boende ansöker inför varje nytt läsår.

Huvudregeln handlar om avståndet mellan barnets bostad (mantalsskriven adress) och skolan och gångavståndet till hållplatsen för skolskjuts.

Cykelbron i Sunne

Regler för skolskjuts

I riktlinjerna som du hittar i sin helhet i högerspalten kan du också läsa vad som gäller för sen ankomst, väntetid och färdtid. Elever med skiftande adresser eller funktionshinder. Val av annan skola i kommunen, val av skola i annan kommun och skolskjuts för elever inskrivna i barnomsorgen.

Här finns också regler för samverkan med länstrafiken, skolskjutsvägar, väghållning, trafikstörningar, besiktning av skolvägar och hållplatser, utbildning och information och vad som sker vid en olycka eller ett tillbud. 

Har du frågor eller funderingar eller om något är oklart kan ni kontakta er handläggare på kommunen.

I gällande trafikavtalet används en ny typ av buss som inte kan ta lika mycket bagage som förut. Vanligt handbagage är inget problem men vid exempelvis friluftsdagar kan det finnas begränsningar. Det är av trafiksäkerhetsskäl som det inte får finnas större bagage löst inne i bussen.

Vid akuta avvikelser som till exempel saknad av buss, inställd tur och förseningar eller kvarglömda tillhörigheter kontaktar skolan/kommunen/vårdnadshavaren Värmlandstrafiks trafikcentral på telefon 0771-32 32 00 för information. Information kan även hittas på Värmlandstrafiks webbplats 

Kontakt

Elisabeth Röhr
E-post: elisabeth.rohr@sunne.se
Tel: 0565-160 71
Besök: Skäggebergsvägen 13
Adress: 40 Skäggebergsvägen 13, 686 80 Sunne

Värmlandstrafiks trafikcentral
telefon: 0771-32 32 00
varmlandstrafik.se

Dokument

Skicka ansökan till:

Sunne kommun
40. Skolskjutssamordnare
686 80 SUNNE
Märk kuvertet: Skolskjutsansökan
Sista ansökningsdatum 15 juni 2018!

Ansökan om skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts