Du som har barn i förskoleklass eller grundskola och bor tillräckligt långt från skolan kan få skolskjuts. Vilka avstånd som gäller varierar beroende på vilken årskurs ditt barn går i.

När behöver jag ansöka om skolskjuts?

Inför läsåret då eleven börjar förskoleklass, åk 7 eller när behovet av skolskjuts uppstår.

Vid växelvis boende, annan skola eller om det finns särskilda skäl ska ansökan göras inför varje nytt läsår. Ansökan görs via vår e-tjänst och prövas i varje enskilt fall. 
För att garanteras skolskjuts från läsårets start ska ansökan vara Sunne kommun tillhanda senast 1 juni.