Här hittar du som konsument och jägare råd från Livsmedelsverket för att undvika bly i kött av vilt.

Älg

Rådet är att endast äta kött som har skurits ut med god marginal, minst 10 cm  runt sårkanalen och påverkat kött.

Har du kött i frysen som du inte känner till hur nära sårkanalsområdet det kommer ifrån behöver du inte kassera det, men tänk på att:

  • ät inte köttet mer än 1 gång i månaden
  • barn under 7 år, gravida och som planerar att bli gravid - undvik helt detta kött

Färs och grytbitar från vilt kött har oftast större sannolikhet att komma från området kring sårkanalen.

Om du äter viltkött någon enstaka gång per år är sannolikheten att få i sig en portion med förhöjd blyhalt liten, oavsett vilken del av slaktkroppen köttet kommer ifrån.

Genom att följa ovanstående råd undviker du att få i dig högre halter bly. 

 

Kontakt

Miljö- och byggenheten
Expedition
E-post: mbn@sunne.se
Tel: 0565-168 20
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne