Här hittar du som konsument och jägare råd från Livsmedelsverket för att undvika bly i kött av vilt.

Älg

Rådet är att endast äta kött som har skurits ut med god marginal till sårkanalen, minst 10 cm från sårkanalen och påverkat kött.

Har du i frysen kött som du inte känner till hur nära sårkanalsområdet det kommer ifrån behöver du inte kassera det, men tänk på:

  • ät inte oftare än 1 gång i månaden
  • är du gravid, planerar att bli gravid eller har barn under 7 år - undvik helt detta kött

Vilt kött såsom färs och grytbitar har oftare större sannolikhet att komma från området kring sårkanalen.

Om du äter viltkött någon enstaka gång per år är sannolikheten att få i sig en portion med förhöjd blyhalt som liten, oavsett vilken del av slaktkroppen köttet kommit ifrån.

Genom att följa ovanstående råd undviker du högre halter av bly. Annan typ än blyammunition är ett annat sätt att undvika bly.