Här hittar du några exempel på hur Sunne kommun praktiskt arbetar med fysisk planering och miljömål.

Vindkraftplan

Ett exempel är kommande Vindkraftplan. Planen ska visa vilka områden i kommunen som är lämpliga för etablering av vindkraft och är en sektorsplan till Översiktplanen.

Vindkraftplanen blir en konkret praktisk åtgärd för ökad andel förnyelsebara energiresurser i miljömålet "God bebyggd miljö".

Mäter luftföroreningar

Ett annat exempel på hur Sunne kommun arbetar praktiskt med miljömålen är att mäta luftföroreningar. Mätningarna är kopplade till det lokala miljömålet "Frisk Luft".  Läs om Sunne kommuns luftföroreningsmätningar.

Miljömärkt el

En strategisk och praktisk åtgärd i miljömålsarbetet totalt sett är att Sunne kommun nu bara köper 100% miljömärkt el. Läs mer om Bra miljöval – elenergi