I tätbebyggda områden är fåglar inte alltid så välkomna. De kan innebära obehag. Men att skjuta bort dem ger inte bäst effekt på lång sikt.

Fåglar så som kajor dras till platser där det finns mat och bra platser att bygga bon på. Det är svårt att få fåglarna att flytta, men det finns några saker man kan göra:

  • Mata inte stora fåglar, exempelvis änder, med bröd i centrum/vid sundet.
  • Se till att det inte finns mat lättillgängligt. Komposter för matavfall ska vara slutna, matavfallskärl och sopkärl stängda.
  • Mata inte andra fåglar (småfåglar) på ett sätt som gör att större fåglar eller skadedjur lockas dit.
  • Håll gårdar och gröna ytor rena från material att bygga bon med, så som pinnar och grenar.
  • Rensa tak, hängrännor och skrymslen från gamla bon. Gör tak, hängrännor och räcken otillgängliga. Vill du ha hjälp med rengöring/bortplockning av bon etc. kan olika saneringsfirmor hjälpa till.

I tätbebyggda områden är det viktigt att alla grannar hjälps åt för att åtgärderna ska ha effekt.