Ofta krävs tillstånd eller anmälan innan man får anlägga eller ändra en miljöfarlig verksamhet. Detta innefattar inte bara miljöfarliga industrier. Cisterner, enskilda avlopps-anläggningar och värmepumpar omfattas också av tillstånds- och anmälningsplikt.

Vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga anges i miljöprövningsförordningen. Se under rubriken Länkar. Anmälningar och tillståndsansökningar ska normalt inlämnas till miljö- och byggenheten. Tillståndsprövningar av större verksamheter görs av länsstyrelsen och Miljödomstolen med oss som remissinstans. Blankett för anmälan av miljöfarlig industri finns under rubriken Dokument.

Att tänka på vid anmälan och tillståndsansökan

Det är viktigt att skicka in en anmälan eller ansöka om tillstånd i god tid. Handläggningstiden kan ta upp till sex veckor. Om du är osäker på om ditt ärende är tillstånds- eller anmälningspliktigt och/eller vart du ska lämna in din anmälan eller din tillståndsansökan, sök vidare under lämplig rubrik på sidorna om miljö- och hälsoskydd eller kontakta oss på miljö- och byggenheten.

Som ansvarig för en miljöstörande verksamhet har du en skyldighet att uppdatera dig om vilka regler som gäller för verksamheten i fråga.  

Egenkontroll

Om du driver en verksamhet ska du se till att den inte skadar människors hälsa eller miljön. Du har ett ansvar att se till att miljöarbetet bedrivs på ett systematiskt sätt och dokumenteras. I förordningen (1998:901) om versamhetsutövares egenkontroll anges kraven för egenkontroll. På Naturvårdsverkets webbplats kan du få mer information om egenkontroll. Se under rubriken Länkar.

 

Sanktioner

Miljöbalken har ett strikt sanktionssystem. Om en verksamhetsutövare inte lämnar in en anmälan eller ansöker om tillstånd eller underlåter att utföra egenkontroll trots krav från oss ska en miljösanktionsavgift utdömas. Vi är också skyldiga att överlämna ärendet till åklagare för prövning vid misstanke om brott.