Smittskyddsarbetet i Sverige är organiserat till flera olika myndigheter. Miljö- och byggenheten i kommunen ansvarar för smittskyddsfrågor som rör sällskapsdjur, livsmedel och andra objekt som till exempel vattentäkter.

Änder

Kommunens uppgift är att vid behov spåra smittan och åtgärda det som behövs för att hindra smittspridning.

Landstingets smittskyddsenhet ansvarar för andra smittsamma sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor.

Vid utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar, som till exempel fågelinfluensa, har Jordbruksverket det övergripande ansvaret för beredskap och bekämpning enligt epizootilagen. Inom länet finns en epizootigrupp med representanter från Polismyndigheten, Landstinget och Länsstyrelsen i Värmland som snabbt kan träda in vid behov. Vid ett eventuellt utbrott ska kommunen hålla viss beredskap och ansvara för vissa rutiner. Under rubriken Länkar hittar du länkar till sidor med information om smittsamma sjukdomar.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne