Här kan du läsa mer om vad radon är och hur du får reda på vilken radonhalt du har i din bostad.

 

Radonmätning

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Gasen är både luktfri och färglös så enda sättet att få reda på om det finns radon i bostaden är genom att mäta halten. Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m³. Risken att få lungcancer ökar i direkt proportion till radonhalten och den tid man andas in den radonhaltiga luften. Ungefär 450 svenskar drabbas varje år av lungcancer på grund av radon i bostaden. Höga radonhalter kan och ska alltid åtgärdas för den egna hälsans skull. 

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: marken, byggnadsmaterialet eller vattnet. Markradon kan ta sig in i bostaden genom sprickor i grunden, otäta rörgenomföringar eller otäta golvbrunnar. Byggnadsmaterialet lätt blåbetong kan också avge radon. Blåbetong tillverkades mellan åren 1929 och 1975. Höga halter av radon kan även finnas i vatten från djupborrade brunnar. I kommunalt anslutna fastigheter är det dock säkerställt att radonhalten är låg i dricksvattnet.

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om radon. Se under rubriken Länkar.

Så här mäter man

Under hösten 2019 har Boverket en informationskampanj om hur man kan få bidrag när man mäter radon i sitt hus. Information om när du kan få bidrag och vad som gäller hittar du via länken här intill. Se rubriken Länkar.

Du beställer själv hem dosor, för att mäta radon, från något av de ackrediterade företagen, som du kan hitta på Swedacs webbplats. Se under rubriken Länkar. Du får små passiva mätdosor hemskickade till dig och dessa ska placeras ut i olika bostadsrum under minst två månader. Mätningen ska göras under vinterhalvåret. I samband med till exempel försäljning av en bostad kan man göra en korttidsmätning, men en sådan är inte lika tillförlitlig.

Situationen i Sunne

År 2007 hade drygt 500 fastighetsägare i kommunen undersökt radonhalten i sin bostad. Av dessa har drygt 70 visat sig bo i så kallade radonhus.

Radonsituationen i kommunens skolor och förskolor är bra. Under 2006/2007 mättes alla lokaler inom ramen för ett nationellt tillsynsprojekt. Resultatet var mycket positivt eftersom det visade sig att vi inte har några lokaler med för höga radonhalter.