Råd och regler för nedgrävning av sällskapsdjur, hästar, vilda djur och slaktrester. Döda djur från livsmedelsproduktion såsom nötkreatur och grisar får inte grävas ner, de ska skickas med Svensk Lantbrukstjänsts insamling.

Sällskapsdjur

Det är tillåtet att gräva ner döda hundar, katter och andra små sällskapsdjur samt vilda djur, men någon olägenhet till följd av nedgrävningen får inte uppkomma.

Hästar

Det är tillåtet att gräva ner enstaka självdöda eller avlivade hästar, men du ska kontakta oss på kommunen först. Vi följer upp om planerad nedgrävningsplats kan innebära risk för olägenhet med tanke på bl.a. dricksvattentäkter och grannar. Vi lämnar också anvisningar om hur nedgrävningen bör genomföras samt information om EU-regler som ska följas. Kontaktinformation till oss hittar du till höger och där finns även informationsblad om vad du bör tänka på vid val av plats och hur nedgrävning bör genomföras. 

Döda djur från livsmedelsproduktionen

Insamlingskrav

Det finns regler för hantering, omhändertagande och bearbetning av döda djur och annat animaliskt avfall från livsmedelsproduktion. Reglerna omfattar till exempel nötkreatur, får och grisar. Syftet med reglerna är att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar till djur och människor. Rent generellt gäller att allt animaliskt avfall d.v.s. döda djur eller delar av döda djur från livsmedelsproduktionen ska samlas in. Det innebär att även slaktrester från hemslaktade djur omfattas av insamlingskravet. Insamlingen utförs av Svensk Lantbrukstjänst AB som i sin tur anlitar lokala entreprenörer. Länk till Svensk Lantbrukstjänst hemsida hittar du i högerspalten, där finns kontaktinformation och aktuella priser för hämtning m.m. Avlivning kan också utföras men då bör det begäras vid anmälan om hämtning.

Finns det något undantag från insamlingkravet i Sunne kommun?

Nej, inte mer än vad som nämnts ovan beträffande häst, hund, katt och andra små sällskapsdjur samt vilda djur. Från och med 2007 gäller insamlingskravet för hela Sunne kommun, ingen församling undantagen.

Nedgrävning av vilda djur och slaktrester från jakt

Vilda djur omfattas inte av kravet på insamling och destruktion, under förutsättning att ingen misstanke om smittsam sjukdom finns. Vid misstanke om att ett vilt djur bär på smittsam sjukdom bör Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) kontaktas, länk hittar du till höger.

Slaktavfall från vilt till exempel älg får ligga kvar på fallplatsen i skogen, gärna långt in i skogen för att inte locka in rovdjur till bebyggelsen. Slaktavfallet ska helst inte samlas ihop och tippas på ett och samma ställe i stora volymer. Rester av ben och dylikt grävs med fördel ner, men tänk på att fråga markägaren om godkännande för nedgrävningen. Om stora volymer grävs ner bör nedgrävningsplatsen flyttas med jämna mellanrum.

Ett annat alternativ för tillvaratagande av slaktavfall från till exempel älgjakten är att köra det till Holmby återvinningscentral där det tas omhand mot en avgift. För information om pris kontakta Holmby återvinningscentral, kontaktuppgifter finns i högermarginalen.