Buller är allt oönskat ljud. I dagens samhälle, särskilt i tätorterna, finns en mängd ljud som kan uppfattas som störande.

Barn med hörselskydd

Känner du dig störd av buller?

Vänd dig i första hand till den som ansvarar för den verksamhet eller aktivitet där bullret uppstår.

Om du inte får någon reaktion, vänder du dig till oss på miljö- och byggenheten. Vid klago-mål gör vi en bedömning av bullret och i vissa fall mätningar för att kontrollera ljudnivån. En del buller måste vi acceptera, men vid åter-kommande störningar kan det vara befogat med åtgärder.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om buller och hälsoeffekter av störande ljud. Länk finns under rubriken Länkar.

Kontakt

Miljö- och byggenheten
Expedition
E-post: mbn@sunne.se
Tel: 0565-168 20
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne