Buller är allt oönskat ljud. I dagens samhälle, särskilt i tätorterna, finns en mängd ljud som kan uppfattas som störande.

Barn med hörselskydd

Känner du dig störd av buller?

Vänd dig i första hand till den som ansvarar för den verksamhet eller aktivitet där bullret uppstår.

Om du inte får någon reaktion, vänder du dig till oss på miljö- och byggenheten. Vid klago-mål gör vi en bedömning av bullret och i vissa fall mätningar för att kontrollera ljudnivån. En del buller måste vi acceptera, men vid åter-kommande störningar kan det vara befogat med åtgärder.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om buller och hälsoeffekter av störande ljud. Länk finns under rubriken Länkar.

Kontakt

Daniel Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: daniel.nilsson1@sunne.se
Tel: 0565-160 61
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne