I Sunnes tätorter får bilar köras på tomgång max en minut. Vid järnvägsövergången på Storgatan i Sunne ska du omedelbart slå av motorn vid bomfällning.

Bilavgaser innehåller ämnen som är skadliga för människor och för miljön.

Tänk på att slå av motorn när du lämnar barnen på förskolan, avgaserna kan komma in i lokalen till ditt barn. Se även till att det inte finns barn i närheten av bilar som trots allt står på tomgång. Barn är känsligare och eftersom de är kortare kommer de också närmare avgaserna.

Använd motorvärmare

Varje gång du kallstartar bilen ökar både bränsleförbrukningen och avgasutsläppen.

Koppla in motorvärmaren

  • 1, 5 timme om temperaturen är under -15 grader
  • 1 timme om temperaturen är 0 till - 15 grader
  • 20 minuter om temperaturen är 0 till + 10 grader

Katalysator

En katalysator fungerar först efter att den blivit varm, efter 2-3 km körning vintertid. Detta innebär att vid kallstarter ger en bil med katalysator ungefär samma utsläpp som en bil utan katalysator.

Kontakt

Miljö- och byggenheten
Expedition
E-post: mbn@sunne.se
Tel: 0565-168 20
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne