Kontakter miljö och hälsoskydd

Välkommen att kontakta oss

  • Sök på efternamn - använd bokstäverna
  • Sök på verksamhet - klicka på fliken verksamhet och välj sedan tjänsteområde
  • Med sökrutan kan du söka på alla alternativ

Hittar du några fel så är vi tacksamma om du rapporterar det till:

marcus.lofvenholm@sunne.se

Visar alla anställda
Namn E-postadress Telefon Titel
Andersson Helena helena.andersson@sunne.se 0565-162 99 Bygglovsingenjör
Berggren Ella ella.berggren@sunne.se 0565-162 16 Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Gunnarsson Lotta lotta.gunnarsson@sunne.se 0565-161 94 Miljö- och byggchef
Hälsoskydd linnea.olsson@sunne.se 0565-160 45
Jonsson Pär par.jonsson@sunne.se 0565-162 28 Bygglovsingenjör
Kleiven Merethe merethe.kleiven@sunne.se 0565-160 61 Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Lekic Goran goran.lekic@sunne.se 0565-162 19 Bygglovsingenjör
Livsmedel kajsa.skymberg@sunne.se 0565-162 46
Löfvenholm Marcus marcus.lofvenholm@sunne.se 0565-162 42 Förvaltningssekreterare/Administratör
Miljö- och byggenheten mbn@sunne.se 0565-162 42 Expedition
Miljöskydd maria.rojder@sunne.se 0565-162 96
Olsson Linnea linnea.olsson@sunne.se 0565-162 62 Alkoholhandläggare/ Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Olsson Linnéa linnea.olsson@sunne.se 0565-162 62 Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Rundqvist Henrik henrik.rundqvist@sunne.se 0565-162 36 Tf. verksamhetschef samhällsbyggnad
Röjder Maria maria.rojder@sunne.se 0565-162 96 Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Skymberg Kajsa kajsa.skymberg@sunne.se 0565-162 46 Livsmedelsinspektör
Talsi Eeva eeva.talsi@sunne.se 0565-160 45 Miljö- och hälsoskyddsinspektör