Sunne kommun utser vissa arter till kommunala ansvarsarter. Det betyder att vi tar ansvar för just dessa arters överlevnad.

Ängs- och hagmarkMed kommunala ansvarsarter menas sådana arter där en stor del av landets eller länets populationer finns inom kommunens gränser.

Det är även nödvändigt att prioritera den biotop där arterna förekommer för att arterna i sig skall kunna fortleva.

Detta innebär att kommunens agerande har stor betydelse för artens och biotopens framtida överlevnad.

Fältgentiana

Sunne kommuns ansvarsart som du ser på bilden är Fältgentiana (Gentianella campestris ). Sunne kommuns ansvarsbiotop, som du har på bilden ovan, är Ängs- och hagmark.

 

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne