En blomsterrik lieslåtteräng har höga naturvärden och behöver slåttras varje år. För dig som vill lära dig mer om slåtterängar och kanske vara med på en riktig slåtter finns här några tips som du kan använda för att söka dig vidare.


Artrik Slåtteräng i Gräsmarks sn

En blomsterrik slåtteräng måste skötas genom slåtter varje år för att inte mista sina höga naturvärden.  I augusti är rätta tiden att lieslå och räfsa undan höet. Då har de flesta växter blommat färdigt och fröat av sig. I särskilda fall kan det finnas rariteter som blommar senare--vänta då med att slå den ytan tills de blommat klart.

Vad kan du göra på din mark?

 • Slå ängsmarken sent så ängsväxterna blommat klart och fröat av sig.
 • Slå ängsmarken varje år med klippande eller skärande redskap.
 • Använd i första hand Lieslåtter.
 • I andra hand kan slåtterbalk användas. I tredje hand kan högt ställd gräsklippare användas  istället för att låta det växa igen. 
 • Ta bort höet från markerna.

 


Lieslåtter Bartelstorp, Gräsmarks sn

Gräsmarks och Gunnarskogs socknar har tillsammans 25 % av Värmlands fina blomsterrika lieslåtterängar.  I dessa socknar finns dessutom flera andra fina spår i landskapet från självhushållets tid som till exempel stengärdesgårdar, odlingsrösen, hamlade träd och många byggnader.  Ängarna är en liten kvarvarande rest av de naturliga fodermarker som en gång dominerade länets odlingslandskap. När bonden började plöja, gödsla och så in vallfrö för att få hö miste de magra ängarna sin funktion.  De som inte kunde plöjas blev betesmarker, planterades med skog eller övergavs och helt enkelt slyade igen. Rester av äldre ängsmarksflora kan finnas kvar på stenigare, torrare partier och längs med åkerkanter.

Vill du lära dig mer om slåtterängar

Eftersom kontaktpersonerna hos de olika föreningarna och organisationerna byts ut varje år lämnar vi här förslag på hur du själv kan söka vidare. Risken är annars stor att vi lämnar ut gammal information.

 1. Länsstyrelsens enhet för areella näringar har den bästa samlade kunskapen över kontakter och slåttergillen som anordnas i hela Värmland. Dessutom arrangerar länsstyrelsen minst ett par liekurser per säsong. Genom länsstyrelsen kan du få gratis prenumeration på Slåtterbladet. I Slåtterbladet kan du genom annonsering komma i kontakt med privatpersoner som behöver hjälp att slå sina ängar. Länsstyrelsen kan dessutom ge råd om slåtterängar och bidrag att söka.
  Anmäl dig till Niklas Wahlström, Tel.054-19 72 20, eller e-post niklas.wahlstrom@s.lst.se  
 2. Föreningar i Gräsmarks och Gunnarskogs socknar anordnar årligen slåttergillen. Kom dit och upplev eller ta med dig en räfsa eller en lie så att du kan hjälpa till. Du är mer än välkommen!
 • Lafallhöjden – Gunnarskogs hembygdsförening, telefon 0570-325 64, och Fältbiologerna har hand om skötseln av ängen. På Fältbiologernas kalendarium kan du ser när det är aktuellt att slå ängen.
  Till Fältbiologernas webbplats
 • Naturreservaten Kalvhöjden/Tiskaretjärn
  Kontaktperson Peter Cobben, föreningen Ekosofia, Tel. 0565 - 440 04
 • Håkanjanssättern – Västerrottna byalag
 • Bytorp - Bytorpsföreningen
   

Kontakt

Gratis prenumeration på Slåtterbladet
Länsstyrelsens enhet för areella näringar, Niklas Wahlström, Tel.054-19 72 20, eller e-post niklas.wahlstrom@s.lst.se