Under 2022 slutfördes ett LONA-projekt*, där resultatet blev en broschyr om Ängen Gruvrundans natur, kultur och historia.

Broschyren ska både kunna användas i undervisning och som "souvenir" efter ett besök i området. Innehållet handlar bland annat om geologi, arter, landskapsförändringar, frisluftshistoria och kulturspår.

Du kan ladda ner broschyren som du hittar i högermarginalen. Den kommer även att finnas på våra infopoints runt om i Sunne kommun.

Förhoppningen är att inspirera till många besök i området.

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt har gjort projektet möjligt att genomföra.

 

*LONA - lokala naturvårdssatsningen.

Kontakt

Marita Persson
Projektledare, vandringsleder
E-post: marita.e.persson@sunne.se
Tel: 070-245 06 03
Besök: Storgatan 39, Sunne
Adress: 36. Näringlivsenheten