De allra finaste av kommunens naturområden skyddas som naturreservat för att bevaras för all framtid. Idag finns det fyra naturreservat i Sunne kommun. Välkommen ut i vår fina natur!

En del reservat lämnas till fri utveckling medan andra kräver skötsel för att arterna ska leva kvar i våra marker. Besök våra variations- och artrika naturreservat:

Kalvhöjden

avsattes 1972 som reservat. Ändamålet med reservatet är att bevara och vårda ett ålderdomligt odlingslandskap i finnbygden, samt att i största möjliga utsträckning göra detta med traditionella metoder och redskap. Slåttern skall bedrivas med skärande redskap(lie/slåtterbalk). Upplöjning av mindre åkrar kan ske. Här kan du hitta en fin ängsmark med artrik flora oh fauna.
Till mer information om Kalvhöjden

Tiskaretjärn

avsattes 1978 som reservat. Ändamålet med reservatet är att bevara och vårda ett ålderdomligt odlingslandskap i finnbygden, samt att i största möjliga utsträckning göra detta med traditionella metoder och redskap. Betesdriften skall därför i första hand ske med utrotningshotade husdjursraser, däribland rödkulla. Här kan du hitta fina ängsmarker med artrik flora och fauna.
Till mer information om Tiskaretjärn

Gettjärnsklätten

Blå fjäril

bildades 1976. Anledningen till att avsätta Gettjärnsklätten som naturreservat var områdets rika fauna och flora. Utsikten från bergets topp är storslagen och vidsträckt.

Till mer information om Gettjärnsklätten

Sånebyklätten

avsattes 1989 som reservat i syfte att skydda och bevara det geologiskt intressanta området. Sånebyklätten utgör ett väsentligt inslag i landskapsbilden och är en viktig del i förståelsen av landets natur.
Mer information om Sånebyklätten