Klagomålshantering

Vi vill bli bättre för din skull! Du kan hjälpa oss genom att lämna dina synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål på verksamheten.

Enligt 4 kap 8§ i skollagen ska det finnas rutiner för klagomål. "Huvudmannen ska ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har framfört klagomålet. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och aktivt verka för att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och personal."

En positiv utveckling för våra barn och ungdomar förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål. Vårt mål är att du ska känna att all personal snabbt och konstruktivt tar hand om om dina klagomål och därför är det viktigt att du vet vart du ska vända dig. I Sunne kommun använder vi följande modell: 

  1. I första hand ska du vända dig till den personal som arbetar närmast ditt barn eller den personal som du själv anser berörs. 
  2. Om du efter samtal med personalen fortfarande har klagomål kontaktar du ansvarig rektor. 
  3. Om du efter ovanstående kontakter fortfarande har klagomål kan du lämna in ett skriftligt klagomål via vår e-tjänst Synpunkter eller klagomål - lämna (sunne.se)

Vi tar vara på dina åsikter

Det är viktigt för oss i Sunne kommun att hålla hög kvalitet på det arbete vi utför. I det arbetet är din medverkan och dina åsikter viktiga. Ditt ärende kommer att användas som en del i vårt förbättringsarbete. Du kan vara anonym. För att få personligt svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter. Om du vill ha svar via e-post räcker det att du fyller i din e-postadress.

Tack för att du tycker till!