Klagomålshantering

Vi vill bli bättre för din skull! Du kan hjälpa oss genom att lämna dina synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål på verksamheten.

Enligt 4 kap 8§ i skollagen ska det finnas rutiner för klagomål. "Huvudmannen ska ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har framfört klagomålet. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och aktivt verka för att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och personal."

Du som har synpunkter på vad som händer i förskolan eller skolan bör i första hand vända dig till någon i personalen eller ansvarig rektor. 

Om du inte är nöjd efter kontakt med personal på berörd verksamhet kan du framföra dina klagomål via vår e-tjänst. Ditt ärende skickas till kommunkansliet och sedan vidare till den det berör.

Här kan du läsa om våra rutiner för klagomål

Vi tar vara på dina åsikter

Det är viktigt för oss i Sunne kommun att hålla hög kvalitet på det arbete vi utför. I det arbetet är din medverkan och dina åsikter viktiga. Ditt ärende kommer att användas som en del i vårt förbättringsarbete. Du kan vara anonym. För att få personligt svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter. Om du vill ha svar via e-post räcker det att du fyller i din e-postadress.

Tack för att du tycker till!