Ungas inflytande

Som ung i Sunne kan du vara med och påverka din vardag och din kommun!

Du kan delta med dina tankar om de kommunala verksamheter som du kommer i kontakt med, till exempel skolan, och om det som berör Sunne kommun i stort.

I våra skolor kan du engagera dig i elevråden. Där kan du bland annat påverka hur ni har det i klassen, hur undervisningen går till, vad som är viktigt på skolan och hur det är i skolmatsalen.

Du är också välkommen att skicka in medborgarförslag eller ställa en fråga till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund. Du hittar mer information om hur du gör i länken ovanför.

Det går också bra att ta direktkontakt med några av våra politiker eller tjänstemän.