Sunne kommun har tillsammans med Anna Tufvesson och Effect Management tagit fram en medarbetarutbildning om Aktivt medarbetarskap. För att alla våra anställda ska kunna ta del av utbildningen togs det fram filmer med intervjuer.
Aktivt medarbetarskap innebär att vi har ett gemensamt ansvar för våra relationer, både med oss själva och med våra kollegor, chefer och de vi är till för. Vi är varandras arbetsmiljö och vi har ett gemensamt ansvar för att den blir god. Arbetsmiljön påverkar resultatet, glädjen, effektiviteten och sjukfrånvaron.