Då skogsnäringen och den grafiska branschen är två av de viktigaste näringarna i Sunne är det viktigt att vi står bakom den här satsningen tillsammans med Broby Grafsika och Södra Viken.

Projektets syfte:

Forskning, utveckling och kommersialisering av nya skogsindustriella produkter och tjänster. Projektet syftar också till att öka effektiviteten i basindustrin och det värmländska innovationssystemet. Det innebär en rekordstor satsning på den värmländska skogsindustrin. Målet är att skapa en internationellt attraktiv innovationsmiljö för skogsbaserad bioekonomi. Totalt satsar Vinnova och regionala medfinansiärer 130 miljoner kronor under tio år

 

Projektägare: The Paper Province

Vid extern projektägare - kontaktperson i Sunne: Kristina Lundberg

Medfinansiärer: Sunne kommun, Tillväxtverket, Region Värmland, Länsstyrelsen, Karlstads universitet, Landstinget, Skogsstyrelsen, övriga värmlandskommuner, TPP (Företagen)

Omsättning (varav EU-medel): 43 950 000 (kommunen 90 000 på tre år)

Projekttid: 20130801 - 20161231

 

 

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne