Den grafiska branschen är väldigt viktig för Sunne kommun. Internationell konkurrenskraft är viktig för att stärka företagen för framtiden.

Projektnamn

The Packaging Arena Forskning, Innovation och Internationalisering i fokus

Syftet med projektet

Syftet med projektet är att skapa tillväxt och nationell/internationell konkurrenskraft för regionens små- och medelstora företag med hjälp av forskning (ökad tillgång till högre kunskapsutveckling och spetskompetens), innovation (gränsöverskridande samverkan och ökad implementering av nya idéer) och internationaliseringsprocesser.

Projektet syftar också till att skapa ökad förståelse för och kunskap om hållbar utveckling och konsumentinsikt och därigenom affärsnytta för företagen.

  • Projektägare: The Packaging Arena
  • Kontaktperson i Sunne: Kristina Lundberg
  • Medfinansiärer: Sunne kommun, Region Värmland, Region Värmland professur, Karlstad kommun, Arvika kommun, Karlstads universitet
  • Omsättning (varav EU medel): 9 675 000 (Sunne kommun 125 000 på tre år)
  • Projekttid: 20120104 - 20141231

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne