De närmaste fem åren går tio procent av våra medarbetare i pension. Mängder av kompetens och erfarenheter går förlorade, samtidigt som det föds möjligheter till förändring i yrkeslivet för de yngre.

pålar

Med bakgrund av detta satsar Europeiska Socialfonden närmare 12 miljoner kronor på kompetensförsörjning i Sunne, Munkfors, Torsby och Årjängs kommun under perioden 1 februari 2012 - 31 juni 2014.

Syftet med projektet är att

  • stärka medarbetarnas inflytande i arbetslivet
  • utveckla organisationen genom utbildning
  • ge medarbetarna möjlighet att skapa bestående förändringar

Medarbetarnas behov 
Personal med störst behov av att förändra eller utveckla sin kompetens prioriteras för att öka sin konkurrenskraft.

I projektet deltar 1300 anställda i Sunne, Munkfors, Torsby och Årjängs kommun varav 700 personer arbetar i Sunne, 324 i Torsby, 216 i Munkfors och 60 i Årjäng.

Alla medarbetare får ta del av seminarier om jämställdhet, mångfald och kreativitet.

 

Kontakt

Dan Levin
Personalchef
E-post: dan.levin@sunne.se
Tel: 0565-160 16
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

eu-flagga socialfonden

Creare Vivere

Creare Vivere är latin och betyder "att skapa är att leva". Ett CV (Curriculum Vitae) är en sammanställning av kunskaper, erfarenheter och färdigheter.

Förkortningen CV passar bra in på projektet vars syfte är att anställda i kommunerna ska få chansen att skaffa sig ett nytt konkurrenskraftigt CV.