Kulturprojektet CUPIDO består av 14 partners i 6 länder runt Nordsjön. Länsstyrelsen Värmland leder projektet. Sunne kommun och Rottneros park är co-partners.

På den här sidan kan du se vad som hänt i projektet. Diskussioner förs, kontakter knyts, fakta samlas in och analyser sammanfattas.

7 miljoner kronor till Värmland

Kulturprojektet CUPIDO har fått 41 miljoner kronor i EU-medel, varav 7 miljoner går direkt till satsningar i Värmland.  Länsstyrelsen Värmland samordnar och leder projektet. Övriga partners från Värmland är Region Värmland, Sunne kommun och Rottneros Park.

CUPIDO står för Culture Power: Inspire to Develop Rural Areas och ingår i Interreg Nordsjöprogrammet.

Målet är att utveckla nya affärsmöjligheter inom kultursektorn i Nordsjöområdet. Detta för att stärka ekonomi, konkurrenskraft och social sammanhållning i landsbygdssamhällen. Kultur inom ramen för CUPIDO är aktiviteter som konst, dans, musik, film samt kulturarv. 

Partners från Värmland är Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Sunne kommun och Rottneros Park.

Förnyelse med modern teknik

På grund av både urbanisering och förändrad demografi har alla deltagande regioner en åldrande befolkning. För Rottneros Park är en viktig fråga hur man kan förnya sig för att få fler och yngre besökare, hur man kan förlänga säsongen och hur man kan använda modern teknik för att utveckla och sprida kultur till en större publik.

Parterna i CUPIDO samverkar genom att utföra olika aktiviteter, dela idéer, erfarenheter och kompetens för att utveckla nya affärsmöjligheter inom kultur- och kulturarvssektorn.

Förhoppningen är att det kommer att stimulera utvecklingen av nya produkter och företag samt ge kunskap om nya affärsmetoder som kan hjälpa till att utveckla små och medelstora företag.

– Vi hoppas att projektet ska hjälpa till att stärka små och medelstora företag inom kultursektorn och bidra till att utveckla kulturen i Värmland på ett positivt sätt, säger Katarina Nordmark, Länsstyrelsen Värmland som är projektledare för CUPIDO.

Flera saker ska göras inom CUPIDO i Värmland. Bland annat kommer Region Värmland att sätta upp en teknisk miljö, för att utveckla digitala innovationer så att fler kan ta del av kultur- och kulturupplevelser.

Deltagare

Deltagare från övriga länder är Norge (kommunerna Telemark och Nome, University of South-Eastern Norway), Danmark (County Wesermarsch, Morsö kommun/Kulturmödet), Storbritannien (Highlands & Islands Enterprise, Creative Folkstone, St Andrews), Belgien (Festival Dranouter, Heuvelland kommun, University of applied sciences Howest), Nederländerna (Middelburg kommun).

Kontakt

Åsa Gertling
Eu-samordnare & Näringslivsutvecklare
E-post: asa.gertling@sunne.se
Tel: 0565-155 05, 076-100 50 44
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14
Besök: Storgatan 45
Adress: 131. Kommunikationsstab, 686 80 Sunne

Magnus Holmvik
VD & trädgårdsmästare, Rottneros park
070-400 34 45
E-post till Magnus Holmvik

 

CUPIDO är ett treårigt Nordsjöprojekt som startade i september 2018 och slutar i augusti 2021.

CUPIDO-projektet