I projektet Connecting people tar vi tillvara de kompetenser som kommer till Sverige genom de nyanlända. Utgångspunkten är att se de människor som kommer hit som en resurs.

Från årsskiftet 2016-2017 togs möjligheten att erbjuda praktikplatser till våra asylsökande bort av regeringen. En del av integrationsprojektet Connecting people har varit att ge de asylsökande möjlighet att lära sig mer om arbetslivet i Sverige och språket genom just praktikplatser. Vi har flera lyckade exempel på hur dessa praktikplatser lett till riktiga jobb. Eftersom vi inte längre kan arbeta med detta kommer vi i stället att fokusera på träffar som vi arrangerar med information om Sverige, arbetslivet, möjligheter till eget företagande, hur du skriver din CV mm. Så målet är detsamma, men metoden ändras.

 

Kontakt

Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-164 04, 0730-703254
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Nour Aghy
Projektledare Connecting people
E-post: nour.aghy@sunne.se
Tel: 0565-155 07, 072-206 91 92
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36.Näringslivsenheten, 686 80 Sunne