Vårt uppdrag är att skapa en bred samsyn och samverkan i det förebyggande arbetet mot alkohol och droger. Arbetet utgår från ett långsiktigt hälsoperspektiv. I arbetsgruppen finns representanter från socialtjänst, fritids, skola och polis. Kristina Wictorin är anställd som samordnare för drog- och alkoholfrågor i Sunne kommun.

- Hör av dig om du eller din verksamhet är på väg att arrangera förebyggande insatser. Om vi vet om varandra så kan vi hjälpas åt och nyttja varandras kunskaper, säger Kristina Wictorin.

Sunnes ansvar verkar just för att det ska finnas samordning och struktur på det förebyggande arbetet i kommunen.

Lokala förebyggande rådet äger projektet i Sunne och är initiativtagare till ett drogpolitiskt dokument för Sunne kommun. Dokumentet hittar du här på intranätet under Skafferi/Policyer.

Arbetsgruppen för Sunnes ansvar:
Kristina Wictorin, samordnare i drog- och alkoholfrågor
tel: 0565-162 06

Mats Svärdsén, koordinator lokala förebyggande rådet
tel: 0565-162 37, 070-583 96 89

Kent Sånemyr, socialsekreterare IFO(Individ- och familjeomsorgen)
tel: 0565-162 63, kl 8-9.30

Helena Nyman, kurator Fryxellska skola
tel: 0565-156 07

Lollo Eriksson, fritidsledare
tel: 0565-156 19

Stefan Söderberg, polis

Bengt Gullström, utredningssekreterare

Till toppen av sidan

Visioner
- Barn och ungdomar skall inte ha tillgång till alkohol eller tobak förrän de är så gamla att de lagligen själva kan inköpa varorna

- Kommunen skall bli narkotikafri

- Totalkonsumtionen skall minska

Till toppen av sidan

Delmålen
- Åldern för ungdomars alkoholdebut skall höjas

- Fler alkoholfria miljöer

- Fler tobaksfria miljöer

- Förebyggande arbete utvecklas och samordnas inom kommunen

- Utökad tillsyn av försäljning och servering av alkohol.

Synpunkter hämtas in
Arbetsgruppen hämtar in synpunkter från ungdomar, föreningar, kommunens verksamheter och nämnder, församlingar, vårdcentral, polis, fackliga organisationer, politiska partier, Svensk handel, hotell och restaurang, och nykterhetsorganisationer. Dessa synpunkter används som ett underlag för lokala handlingsprogram för drogförebyggande arbete i Sunne kommun.

Sunne kommun har ingått i Värmlands ansvar sedan år 2000. Arbetsgruppen för Värmlands ansvar lyder under Sunne lokala förebyggande råd.

Kontakt

Kristina Wictorin, samordnare i drog- och alkoholfrågor
tel: 0565-162 06

Dokument

Alkoholkommittén

Drogfritt Värmland

Mobilisering mot narkotika