Projektet Genius Loci ska involvera medarbetare, medborgare, företag och besökare där tanken är att med nya metoder skapa delaktighet och samarbete mellan olika grupper och människor. Målet är att skapa en modell för tillväxt och definiera Sunnes talang.

Sunne kommun får totalt drygt 7 miljoner kronor från Nutek ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden, från Region Värmland och privata finansiärer för att driva projektet ”Genius Loci – platsens talang”.

Anna Blomquist är projektledare för Genius Loci - platsens talang

EU finansierar två heltidstjänster i projektet som startar 1 september 2008. Anna Blomquist är projektledare.

Nutek och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser Sunne som föregångare sedan tidigare projektresultat och ger oss förtroende att fortsätta gå i spetsen.

Projektet drivs i samarbete med SKR, Karlstads universitet, Region Värmland och kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil, Säffle, Hagfors och Ovanåker.

Beskrivning av projektet ”Genius Loci – platsens talang”
Övergripande mål:

  • Utveckla en tillväxtskapande modell genom nya arbetssätt
  • Stärka samhandling mellan företagare, offentlighet och medborgare
  • Skapa innovationssystem som bygger på penta helixsamarbete (forskare, företag, offentlig sektor, föreningar och enskilda eldsjälar) där platsens lokala tillgångar tas tillvara

Projektet är inspirerat av det arbete som drivs i Norra Italien. Genius Loci kommer från latin och användes av de gamla romarna för att beteckna ”husets ande” som skyddade dess invånare. Numera används begreppet kring klusterutveckling genom den specifika lokala tillgången (platsens talang), till exempel i form av historiskt yrkeskunnande som grund för en regions framgång.

När det gäller folkhälsa visar studier i norra Italien att ett positivt kommunalt utvecklingsklimat parat med stor samhörighetskänsla främjar både företagsamhet och ett ökat välbefinnande hos befolkningen.

Kontakt

Administrativ stab, Kommunkansliet
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Sagolika Sunne

Projektet ”Genius Loci – platsens talang” är en utvidgning av HUS-projektet (Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun) – ett internt utvecklingsarbete i kommunen. Nu ska hela samhället inkluderas.