Det finns flera intressanta områden för byggnationer i Sunne, bland annat centrumnära Torvnäs med tomter som har utsikt över Sveriges mest omskrivna sjö, Fryken. 2018 står en ny förskola klar i området.

Sunne har en trygg miljö för barnen, ett rikt föreningsliv, ett gott näringslivsklimat, naturupplevelser, myllrande kulturliv, bra shoppingutbud och stora arrangemang.

Vi bygger Sunne tillsammans med näringslivet och har sedan många år Värmlands bästa företagsklimat. Vi har många små och medelstora företag med grafiska industrin, besöksnäringen, bygg- och verkstad samt jord- och skogsbruket som de största branscherna.

Sunne ligger mittemellan Östersjökusten och den norska Nordsjökusten och tack vare goda kommunikationer, exempelvis med tåget Fryksdalsbanan,
kan du åka till Stockholm över dagen. Europaväg 45 passerar Sunne med 6,5 mil till Karlstad och 3,5 mil till Torsby.

I Sunne bor drygt 13 300 invånare, och det är en kommun som växer varsamt.

Namnet Sunne syftar till placeringen vid sundet mellan sjöarna Övre Fryken och Mellan-Fryken och här har människor levt i 5 000 år. Kanske är det just en lång och rik historia som ligger till grund för det levande och framåtblickande samhälle vi har idag, ett samhälle som lockar både besökare och nya invånare.