Sunne kommun bäst i Sverige på myndighetsservice

2017-04-25

Sunne kommun är bäst i Sverige på att ge service till företagen i myndighetsutövning inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Det visar en färsk undersökning.

Sunne kommun är bäst i Sverige på att ge service till företagen i myndighetsutövning inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings undersökning "Öppna jämförelser 2016". Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare.

"Sunne är en kommun med ett erkänt gott företagsklimat som legat bra till i samtliga mätningar sedan 2010. De tar välförtjänt hem förstaplatsen denna gång" skriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i sin rapport. Undersökningen omfattar 147 kommuner samt sju gemensamma förvaltningar.

Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är uteslutande företag som varit i kontakt med kommunen som ingår i studien. Företagen har fått svara på frågor inom sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Med hjälp av tre frågor har de också fått ge en helhetsbedömning av kommunens service. Detta ligger till grund för måttet "Nöjd-Kund-Index"(NKI) där Sunne får värdet 82.

Lots för enkel dialog

– Under fyra års tid har vi arbetat strukturerat för att förenkla för företagen i Sunne. Våra så kallade "led-möten"  –  lots för enkel dialog –  där företagen får träffa alla handläggare samtidigt har underlättat företagens kontakt med kommunen. Upplägget har samtidigt effektiviserat vårt interna arbete. Vi för en kontinuerlig dialog med företagen under våra företagsbesök om vilken service de är i behov av, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

Att ge bra service till både företag och allmänhet har alltid varit viktigt för Sunne kommun.
– Fantastiskt roligt att vi får ett så bra resultat i Sunne. De som gör det här möjligt är våra kunniga och duktiga medarbetare, säger Anders Olsson, verksamhetschef för samhällsbyggnad och säkerhet i Sunne kommun.

Förstärker myndighetsservicen

Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling. Bästa enskilda betyget får Sunne kommun för området bygglov i undersökningen.

Kommunen förstärker nu myndighetsservicen genom att anställa en miljö- och byggchef.
– Vi vill ha en ledare som fortsätter utveckla verksamheten. Vår ambition är att fortsätta vara Sveriges bästa kommun på service, säger Anders Olsson.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne