Sunne klättrar på listan Årets superkommuner

2017-05-31

Tidningen Dagens Samhälle utser ”Årets superkommuner” för att fånga in framgångsfaktorer i kommunal utveckling. Sunne ligger på 12:e plats av landets totalt 131 landsbygdskommuner och på första plats i Värmland.

Tidningen Dagens Samhälle utser ”Årets superkommuner” för att fånga in vad som är framgångsfaktorer i kommunal utveckling. Kommunernas utveckling och attraktivitet undersöks på tio områden.

Sunne kommun klättrar tio placeringar i rankingen och ligger på 12:e plats av landets totalt 131 landsbygdskommuner. I Värmland hamnar Sunne på första plats och är den högst rankade landsbygdskommunen på demografi och utbildningsnivå. En hög attraktivitet och ett stort antal företag per invånare drar upp kommunens resultat.

Undersökningen handlar om attraktivitet, mätt i form av inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, den kommunala ekonomin, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen. Kommunernas förutsättningarna för framtiden granskas också: befolkningens utbildningsnivå, kommunikationer, företagsamhet och demografi.

– Sunne klättrar på listan för att vi jobbar målmedvetet och långsiktigt. Hela samhället har fått en gemensam kompass i vår kommunstrategi som är framtagen tillsammans med Sunneborna. Många är med och bidrar till utvecklingen och skapar en dynamisk plats. Det är väldigt roligt att vi ligger så bra till i landet och på första plats i Värmland. Ett kvitto på att vi gör en hel del saker rätt, säger kommunstyrelsens ordförande, Gunilla Ingemyr.

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne