Insamling av trädgårdsavfall

2016-08-24 Trädgårdsavfallet samlas på Holmby återvinningscentral för kompostering

Den här sommaren gör Sunne kommun ett försök med insamling av trädgårdsavfall i tätorten. Redan nu är det klart att tjänsten kommer att finnas nästa sommar också.

Mellan vecka 22 och vecka 43 har den som har abonnemanget ett 370 liters kärl som töms varannan fredag. Det är till för komposterbart avfall från trädgården som gräsklipp, löv, mossa, ogräs, ris och mindre mängder fallfrukt. Tunnan har hjul och du kan dra den med dig i trädgården.  

Leif Jansson vid avfallsenheten säger att det är ett smart sätt att få bort avfallet samtidigt som det förhindrar dumpning av trädgårdavfall i raviner och dalgångar gör att det finns färre platser som är attraktiva för sniglar. När trädgårdsavfallet komposteras bildas ny jord vilket även innebär att vi bidrar till kretsloppet.

Den här säsongen utnyttjar 25 hushåll i Sunne tätort tjänsten. Hittills, efter sex tömningar, har fyra ton trädgårdsavfall samlats in.

 

Kontakt

Leif Jansson
Enhetschef, avfallsenheten
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne