Diskutera cykelplan och landsbygdsutveckling i strandnära lägen

2016-09-26

Välkommen att vara med och diskutera utvecklingen av gång- och cykelvägar samt landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Sunne kommun!

Kommunen satsar på gång- och cykelvägar och ska ta fram en cykelplan. Syftet med planen är att visa platser med stort behov av gång- och cykelvägar.

Vi vill gärna ha förslag och bjuder därför in dig som bor och verkar i kommunen till diskussion.

Har du inte möjlighet att delta vid något av våra möten är du välkommen att ta kontakt med Mikael Persson via e-post eller telefon, se kontaktinformation.

I Sunne kommuns översiktsplan finns ett antal utpekade LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Dessa behöver ses över och kommunen vill samtidigt ta fram nya LIS-områden i attraktiva lägen. Arbetet påbörjas nu i höst när vi gör en översyn av översiktsplanen.
Sunne kommun bjuder in dig som medborgare för att informera och samla in synpunkter som rör LIS-områden.
Välkommen!

Tillfällen:

 • 27/9 17.30-18.30
  Mormors glasscafé Lysvik
 • 11/10 17.30-18.30
  Ideum Sunne
 • 17/10 17.30-18.30
  Hembygdsgården V:a Ämtervik
 • 25/10 17.30-18.30
  Granne med Selma Ö:a Ämtervik
 • 27/10 17.30-18.30
  Kalasmakeriet Gräsmark
 • 8/11 17.30-18.30
  Klättenskolan Klätten/Stöpafors

Med vänliga hälsningar
Samhällsbyggnad och säkerhet samt Teknik och kost
Sunne kommun

Kontakt

Anders Olsson
Verksamhetschef samhällsbyggnad
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne