Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet. Det vi gör i dag får inte försämra kommande generationers förutsättningar till ett gott och fungerande liv.

skog

Det finns olika dimensioner av hållbar utveckling — en social, en ekonomisk och en ekologisk. Den ekologiska kan även kallas den miljömässiga delen av hållbar utveckling. Flera av de områden som Sunne kommun arbetar med är viktiga delar för hållbar utveckling.

Vid hållbar utveckling samspelar de tre dimensionerna i en helhet. Den ekologiska hållbarheten är grundläggande och en förutsättning för såväl social som ekonomisk hållbarhet. Även dessa två dimensioner karaktäriseras av ett beroendeförhållande, där den sociala hållbarheten ligger till grund för att en ekonomisk hållbarhet ska vara möjlig. 

Sunne kommun har övergripande långsiktiga styrdokument för hållbar utveckling. Översiktsplanen, Kommunstrategi samt Miljöstrategi (arbete pågår) styr mot hållbar utveckling.

Miljöstrategi – miljömål och hållbar utveckling

Sunne kommun har beslutat att ta fram ett övergripande styrdokument för miljömålsarbetet och arbetet med hållbar utveckling i kommunkoncernen.

Med hållbar utveckling menas hållbarhet i de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk. Den ekologiska hållbarheten – den miljömässiga hållbarheten – är fundamental och en förutsättning för såväl social som ekonomisk hållbarhet.

Miljöstrategi för Sunne kommun är en pågående process. Ett politiskt antaget styrdokument planeras finnas färdig i slutet av år 2018. Fram till dess gäller tidigare beslutade planer och program för miljömål inom kommunen (tex Klimatplanen och Naturvårdsprogrammet)

Miljöstrategi för Sunne kommun ska styra kommunens verksamheter till ett strukturerat aktivt miljöarbete och skapa en gemensam plattform för arbetet med miljömål och hållbar utveckling.

Kommunens roll som offentlig aktör är att gå före och visa vägen, det kan inspirera andra aktörer i samhället och driva hållbarhetsutvecklingen framåt.

Kontakt

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne