Område kultur rapporterar kulturarrangemang, verksamhet i biblioteket och kulturskolan

Under året 2011 anordnade område kultur flera konstutställningar, musikevenemang, författaraftnar, föreläsningar och teaterföreställningar, både i egen regi och i samverkan med andra.

Kultur för ungaBiblioteket

Alla barn från sex år har fått möjlighet att besöka biblioteket. Bokutlåningen minskade något men besöken var fortfarande över 131000.

Biblioteket anordnar många olika program för både barn, unga och vuxna, som sagostunder, teater, föreläsningar och konstutställningar. Släktforskningen på biblioteket är populär och har i samarbete med studieförbund utökats. Frykensalen användes flitigt varje vecka med totalt över 200 föreläsningar och arrangemang.

 Utlåningsstatistik  20092010  2011
 Huvudbiblioteket  56 464  64 894  60 897
 Bokbussen  30 099 24 857  24 253 
 Gräsmark  928  -  -
 Lysvik  2 892  -  -
 Hagen  484  -  -
 Allégården  813  -  -
 Totalt  91 680 89 751   85 150

Kulturskolan

Kulturskolan i Sunne vill vara en lustfylld skola för att utveckla kreativitet och ge eleverna goda förutsättningar att vidareutvecklas inom respektive genre.

Kulturskolan deltog i flera arrangemang under året, bland annat nationaldagsfirandet, kulturveckan och skolavslutningar. Några av eleverna gjorde en konsertturné för äldre, och flera egna konserter genomfördes i Sunne kyrka och på Demokraticentrum.
Under 2011 utökades dansundervisning, där det varit lång kö. Undervisningen i sång, piano och blås har genom omstrukturering fått extra förstärkning. Gitarrundervisningen var populär och där har även fler elever tillkommit.
Tyvärr nådde kulturskolan fortfarande inte målet att alla elever kan få plats i kulturskolan.

Kontakt

Näringslivsenheten
E-post: naringsliv@sunne.se
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Gunilla Hallgren
Kulturutvecklare
E-post: gunilla.hallgren@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne