Nio besöksmål under sommaren i Sunne inbringade totalt 200 miljoner kronor. 96 procent av besökarna var dessutom mycket nöjda med sin vistelse. Det visar den turistmätning som gjordes under 2011.

VattenlandTuristmätningen gjordes i ett samarbete mellan Sunne kommun, Västanå teater i Berättarladan, Vattenlandet cup i fotboll, HD-träffen, Kulturveckan, Fryksdalsdansen, Vattenlandet i Sunne, Mårbacka, Quality Hotel Selma Lagerlöf och Selma Spa+. Respektive besöksmål har hjälpt till med datainsamligen som pågick 30 juni till 6 september 2011.

700 enkäter ligger till grund för rapporten. Rapportens namn är ett citat från en av besökarna som beskriver Sunne som "den lilla platsen med det stora utbudet". I Sunne händer så mycket mer än de nio exemplen som ingår i just den här mätningen.

– Studien visar vad vi får tillbaka på det som satsas. Vi har även fått in värdefulla idéer om förbättringar, säger professor Sune Berger som genomfört studien tillsammans med analysföretaget Attityd i Karlstad. Sune Berger är tidigare verksam vid Karlstads universitet och jobbar nu i Uppsala Research & Consulting AB.

De flesta besökarna i Sunne, 64 procent, kom från Mellan-Sverige. 13 procent från Stockholm/Mälardalen.

En femtedel av besökarna var bosatta i annat land. 91 procent av dessa var från Norge. 45 procent av de som svarat på enkäten har högskoleutbildning.

Studien visade att de flesta åker till minst två olika besöksmål under sin vistelse i Sunne. På frågan vad besökarna framförallt vill rekommendera till andra ligger Vattenlandet i topp på 22 procent, 21 procent lovordar Berättarladan och 16 procent för fram Mårbacka.

– Det finns knappt något missnöje alls bland besökarna. Det är bara att applådera Sunnes besöksmål till att göra ett fantastiskt arbete, säger Nina Engdahl, VD på Attityd i Karlstad. 

Studien var en följd av det arbete som Sunne kommun gjorde 2008-2011 i EU-projektet Genius Loci. Projektet handlade om att öka Sunnes attraktionskraft.

– Det är viktigt att vi så här tydligt ser vad våra olika besöksmål, tillfälliga evenemang liksom fasta besöksmål, genererar till Sunne. Det underlättar för varje besöksmål, men också för oss politiker när olika beslut ska fattas, säger Ola Persson som var kommunstyrelsens ordförande 2011 när undersökningen blev klar.