Kommunens kvalitet i korthet är ett mätverktyg framtaget av Sveriges kommuner och landsting som beskriver kommunens kvalitet utifrån vad du som bor i Sunne tycker. Syftet är att få ett underlag för en dialog med våra invånare om kommunens kvalitet.

StamfrändemonumentetPå ett enkelt och tydligt sätt ska måtten ge svar på de vanligaste frågeställningarna som förtroendevalda får från kommunens invånare. I högerspalten finns resultatet från de årliga undersökningarna. Här kan du också jämföra kvaliteten i Sunne kommun med övriga kommuner i Sverige. 2015 deltog 240 kommuner i undersökningen.

I högerspalten finns resultaten från undersökningarna i sin helhet.
På sidan Kvalitet 2015 - se menyn till vänster - presenteras ett urval av 2015 års resultat för Sunne kommun.

40 mått inom fem områden

Kommunens kvalitet i korthet omfattar cirka 40 mått indelade i fem områden.

 • Din kommuns tillgänglighet
  Området består av 8 mått som mäter bland annat hur medborgarna blir bemötta, hur lång väntetid det är på olika insatser och olika öppettider
 • Trygghetsaspekter i din kommun
  Området består av 3 mått som mäter hur trygga medborgarna är, antal barn per personal i förskolan och antal vårdare på hemtjänstbesök under en 14-dagars period
 • Din delaktighet och kommunens information
  Området omfattar 4 mått om antal röstande i kommunen, kommunens webbinformation och hur delaktighet och inflytande möjliggörs
 • Din kommuns effektivitet
  Området har 16 mått om kostnader och resultat för förskola, grundskola och gymnasie och sex mått om särskilt boende och hemtjänst  
 • Din kommun som samhällsbyggare
  Området har 8 mått om bland annat invånarantal, sysselsättningsgrad, företagande och om medborgarna upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i.

Kontakt

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne