Att ha vänorter är ett sätt för Sunne att hålla kontakt med omvärlden. Men vi har också många projekt med kontakter i utlandet, inte minst i våra skolor.

Sunne kommun har följande vänorter

Elverum
Hedmarks fylke, 135 km från Oslo och 200 km nordväst Sunne.
Storgata 18
Elvarheim
2400 Elverum
Norge 

Tel +47 62 30 00
Fax  +47 62 43 31 00
E-post si@elverum.kommune.no

Elverums kommun har 18 000 invånare och ligger vid floden Glomma. Kommunen har ett allsidigt näringsliv, en högskola, en folkhögskola och militäranläggningar samt är regioncentrum i Sör-Österdalen med centralsjukhus för Hedmark. De främsta sevärdheterna är Norsk Skogbruksmuseum och Glomdalsmuseet.

Siilinjärvi
Savolax, 400 km nordnordost Helsingfors.
Siilinjärven Kunta
Pl 5
SF-71801 Siilinjärvi
Finland 

Tel: +358 17 40 11 01
Fax: +358 17 40 11 32
E-post: vesa.lotjonen@siilinjarvi.fi

Siilinjärvi kommun har nära 22 000 invånare. Kommunen ligger norr om Kuopio i sjödistriktet. Via Saimaa kanal kan man nå havet med båt. En av Finlands största flygplatser finns i kommunen. Även via väg och järnväg är det lätt att komma till Siilinjärvi. Det finns mycket att se och uppleva i Siilinjärvi: museer, kyrkor, bad, golf och många kultur- och idrottsarrangemang.

Andra internationella kontakter

Kingsburg
Kalifornien, USA
1401 Draper Street
P.O. Box 397, Kingsburg
California 93631
USA 
Tel: +1 559 897-5821
Fax: +1 559 897-5568

Sunne och Kingsburg har haft vänortskontakter sedan 1976. Kingsburg byggdes upp under 1880-talet av svenskar och fick stadsrättigheter 1908.

Kingsburg är en en villastad med 7 000 invånare och ligger i San Joaquin-dalen söder om Fresno, mitt emellan Los Angeles och San Francisco. Dalgången är mycket bördig. Här odlas vindruvor, som torkas till russin, och frukt. De största företagen är Sun Maid Growers och Del Monte. Det är nära till Kings Canyon och Sequoia Nationalparker.

 

Mustvee och Peipsi-regionen
Jögeva län, Estland
Mustvee är en liten stad med 2 000 invånare i östra Estland vid Peipsi-sjöns strand. Peipsiregionen består av 5 kommuner: Mustvee, Raja, Pala, Saare och Torma som tillsammans har 10 000 invånare. Ytan är något mindre än Sunnes. Efter Estlands frigörelse från Sovjetunionen började Norra sjukvårdsdistriktet (där Sunne ingår) med hjälpsändningar till sjukhuset i Mustvee. Sedan 1997 har samarbetet utvidgats till att också gälla räddningstjänst och 1998 tecknades ett samarbetsavtal med Peipsiregionen

 

Rumänien och Ungern
Staden Covasna i Covasna län, Rumänien ligger cirka 20 mil norr Bukarest. Staden ville ha utbyte med en värmländsk kommun 2005. Efter att en Sunne-grupp gjort ett besök kom aldrig något återbesök. Vi har haft några sporadiska kontakter i samband med andra utbyten i Ungern och Rumänien via länsstyrelsens vänlän Heves och Covasna, bland annat inom äldrevård och demensvård samt näringsliv. Kontakter finns inom flera ämnesområden, men inget organiserat.