Kyrkbåten i Bjälverud började gå i slutet av 1930-talet. Fortfarande glider den över till Lysvik på andra sidan Fryken.


Bjälverud
ligger två mil norr om Sunne tätort, vid Europaväg 45 utmed sjön Fryken. Här bor cirka 300 personer. Den fina badplatsen "Vika" är en härlig tillgång på sommaren.

Kyrkbåten gör turer på sommaren och orterna på andra sidan sjön blir tillgängliga. Turerna går till Lysviks kyrka, restaurang Frykens Pärla, hembygdsgården Berga eller gör en turistutflykt till den spännande Storön.

Förmodligen är kyrkbåten i Bjälverud Sveriges enda motordrivna kyrkbåt och den har funnits sedan slutet av 1930-talet. När församlingen Lysvik delades på mitten av sjön Fryken och Bjälverudsborna på den västra sidan fick lång väg till kyrkan i Lysvik började kyrkbåten användas. Närmaste väg var annars de fyra milen via Torsby. Med kyrkbåten tog det tio minuter. Kyrkbåten drivs av Bjälveruds Byalag.

Redan innan 1939 lär en kyrkbåt ha varit i drift, men den var då privat. Efter kriget startade båttrafiken igen och de flesta besökte kyrkan, kyrkogården eller kommunhuset, på den tiden då Lysvik var en egen kommun.