Vladislav Savic föreläser

2017-09-04

Världen skakas om och nya allianser uppstår i en allt osäkrare politisk omvärld. Sunne bibliotek, 21/9 kl 19.00

Trump, Erdoğan, Putin, Orbán; populister och extremnationalister är på väg till eller besitter redan makten på många platser idag och med det här ändras världsbilden från en dag till en annan.

Är begreppet 'demokrati', som vi känner det och har använt det sedan andra världskrigets slut, hotat?

Vladislav Savic, som tidigare arbetade som utrikeskorrespondent för Sveriges Radio, ger oss en genomgång kring utvecklingen i Europa och USA.

 

Fritt inträde!