Värmlands energi- och klimatrådgivning på scoutläger

2022-06-22

Värmlands energi- och klimatrådgivning utbildade ungdomar på scoutläger i Torsby där ungdomar från Sunne deltog.

Tisdagen den 21 juni arbetade Värmlands energi- och klimatrådgivare på scoutlägret i Ladtjärnstorp i Torsby. Där utbildade de omkring 500 ungdomar från hela Värmland inom energi och hållbarhet genom att anordna olika utmaningar och tävlingar.

Övre raden från höger; Daniel Hult, Anna Alisson och Ulrica Thorén
Nedre raden från höger; Hanna Othman,  Rita Nielsen, Tina Näslund (Torsby kommun).

Vill du ha tips på hur du kan spara energi? Kontakta energi- och klimatrådgivningen för opartisk och kostnadsfri rådgivning!

Läs mer på sidan för Energi- och klimatrådgivningen här.