Var med och håll Sunne rent

2017-03-08

Sunne kommun deltar i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning, för att göra vår närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. Vi stöttar dig med skräpplockarmaterial om du också vill medverka.

Anmäl dig senast 2 april

Vill du vara med i kampen mot skräpet ska du anmäla dig senast 2 april: 
Till sajten Håll Sverige rent!

Du kan anmäla dig själv, ditt företag eller en organisation/förening till kampanjen. Alla anmälda deltagare får kostnadsfritt Håll Sverige Rent skräpplockarmaterial bestående av sopsäckar, soppåsar och skräpspel.

Kampanjen är också ett bra sätt att lära sig mer om nedskräpning, återvinning och konsumtion och det går bra att anmäla till exempel en skola eller förskola.

2016 deltog 767 782 hjältar runt om i landet och plockade skräp.
- ”Sunne kommun kom på en 9:e plats bland Värmlands 16 kommuner, säger Leif Jansson enhetschef på avfallsenheten.
2017 vill vi klättra högre upp på listan.”

I Sunne distribuerar vi materialet till alla anmälda deltagare vecka 16. Materialet går då att hämta i kommunhuset, receptionen.

Efter att du plockat skräp kan du ta kontakt med Holmby Återvinningscentral på telefonnummer 0565-162 21 så hämtar de skräppåsarna. Alternativt kan ni själva lämna påsarna vid Holmby Återvinningscentral.

Var med du också i kampen mot skräpet!

Kontakt

Leif Jansson
Teknisk samordnare
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59, 070-569 73 35
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne