Utbildning systematiskt brandskyddsarbete, SBA

2018-03-02

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet.

En kurs i systematiskt brandskyddsarbete, SBA ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för ditt företag.

Tid: onsdag 21 mars kl 08 -12
Plats: Sunne brandstation 

Målsättning/syfte: Deltagaren ska efter genomgången kurs ha sådana kunskaper att hon/han ska kunna arbeta systematiskt med brandskyddet.

Målgrupp: Brandskyddansvarig, brandskyddskontrollant eller andra personer som arbetar med skydds- och säkerhetsfrågor.

Anmälan och läs merbrandutbildningvarmland.se 
Anmälan senast 14 mars

Personal som är ansvarig för verksamheten inom företaget är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet.  
Det gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ansvaret är ytterst ledningens men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i sammanhanget

Arrangör: Brandskyddsföreningen i Värmland i samverkan med räddningstjänsterna 

 

Kontakt

Anmälan och läs mer: brandutbildningvarmland.se
Anmälan senast 14 mars