Tåget stannar i Rottneros igen

2019-11-25

Från 15 december 2019 stannar tåget i Rottneros igen. Tågstoppen återinförs på prov under två år för att Kollektivtrafiknämnden ska kunna undersöka hur det påverkar ekonomi, restid och antalet resenärer på sträckan.

Tågstoppen införs på prov i Rottneros och i Oleby då båda ger ett nettotillskott till resandet på linjen utan att restiderna försämras mer än marginellt. Det visar den utredning som gjorts på tågstationer och hållplatser i Värmland av företaget Trivector.

2016 togs tågstoppen bort från bland annat Oleby och Rottneros stationer. Enligt utredningen ser det ut att vara möjligt att stanna på hållplatserna och få med fler resenärer utan att restiderna påverkas speciellt mycket.