Sunne har länets högsta företagsamhet och växer snabbast

2018-03-28

Sunne har länets högsta företagsamhet och har vuxit snabbast av länets kommuner. Överlevnadsgraden bland nya företag efter fem år är också högst i Sunne.

Det visar Svenskt Näringslivs nya rapport ”Företagsamheten 2018”. Sunne har även högst andel företagsamma kvinnor i länet.

– Just överlevnadsgraden är oerhört viktig. Företagande ska drivas av att en har en idé som en vill förverkliga och känner det entreprenöriella drivet i, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

Sunne är i topp i länet och ligger också över Sverigesnittet.
– Företagen är förutsättningen för vi ska kunna bedriva kommunal verksamhet som skola, vård och omsorg på ett bra sätt. Känns jätteroligt att vi har så många kvinnliga företagare och det förvånar mig heller inte. Sunne har kommit en bra bit på väg när det gäller jämställdhet, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande.

Sunne har en lång tradition av företagande.
– Vi brukar säga att det sitter en företagare vid varje köksbord. Tröskeln till företagande minskar för den som har företagande i familjen, så grundförutsättningen är god. Vi har ju dessutom en tradition av att arbeta med UF-företagande. De som drivit UF-företag har större benägenhet att starta företag i framtiden, säger Kristina Lundberg.

Sunne kommuns näringslivsenhet jobbar för få in entreprenörskap tidigt i åldrarna genom en till två dagars workshops i skolorna.
– Vi slutar inte arbeta med detta eftersom vi i framtiden kommer att behöva fler entreprenörer och en större rörlighet mellan att driva företag och att vara anställd.

Kontakt

Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-164 04, 0730-703254
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne